Artikelen

Een zonnige toekomst

Rond de jaarwisseling zijn er altijd momenten waarop je terugblikt op het afgelopen jaar en ook vooruitkijkt naar het nieuwe jaar. Waarop je bekijkt welke plannen je al bedacht hebt en ook wel een beetje, welke verwachtingen je daarbij hebt.

Sowieso kunnen we vaststellen dat de Stichting Natuurlijk Welzijn en ons blad De natuur uw arts volop in beweging zijn en er voorgesorteerd wordt op de toekomst. Een toekomst waarin naast groei, ook gekeken wordt op welke manier wij de jongere generatie kunnen aanspreken, zonder de oudere te verliezen.
Zo hebben we dit jaar de overstap gemaakt naar een andere ondersteuning voor de website en de marketing. Intern is het vrijwilligersteam verrijkt met 2 jonge mensen, die ons informeren hoe zij aankijken tegen het communiceren van onze doelstelling, o.a. via De natuur uw arts en social media. Ook is de nieuwsbrief Wijzer naar Gezondheid teruggehaald om deze weer regelmatig te publiceren.

We zijn blij dat de hectiek rond corona geluwd is en de beurzen weer begonnen zijn. Zo hebben we dit jaar aan 2 beurzen deelgenomen en staan er voor volgend jaar ook enkele op de agenda. Dit levert hopelijk ook auteurs op die mooie artikelen aanleveren.

Als stichting zijn we dit jaar vertegenwoordigd in het bestuur van FLICZ (Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg).
Binnen FLICZ  werken zorgverleners, opleiders, patiëntenverenigingen en andere organisaties samen aan (praktijk-) onderzoek.
Transparantie wordt gerealiseerd in samenspraak met de verschillende partijen en moet uiteindelijk resulteren in een systeem voor kwaliteitsregistratie waarin patiënten hun waardering kenbaar kunnen maken over hun behandelaar en behandeling.
Ook zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van het Platform Integrale Gezondheidszorg. Het platform streeft binnen Nederland naar een integraal zorgstelsel, met de erkenning en toegankelijkheid van betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers.
Als platform hebben we een position-paper aangeleverd aan de grote zorgverzekeraars. Deze is heel goed ontvangen en er zijn vervolggesprekken gaande. We weten dat dit soort processen lang duren, maar beseffen ook dat juist in deze tijd, waarin steeds meer problemen in de gezondheidszorg boven komen drijven, een integrale aanpak de enige juiste oplossing is. Een aanpak die het fundament heeft in verbinding en waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare kennis en ervaring om Nederland gezonder te krijgen.

Afgelopen jaar is de bibliotheek nieuw ingericht. Er wordt gewerkt aan het digitaal archiveren van alle boeken. Een hele klus, want de oudere boeken hebben geen ISBN-nummer en moeten dus allemaal handmatig ingevoerd worden.
Verder heeft de stichting ook investeringen gedaan op het gebied van duurzaamheid, zoals zonnepanelen, LED verlichting en de ontwikkeling van een digitale versie van ons magazine.

Afsluitend wil ik het vrijwilligersteam noemen.Ruim 20 personen die zich voortdurend inzetten om de stichting te ondersteunen en u te voorzien van waardevolle informatie om uw gezondheid op een natuurlijke manier op peil te houden of te verbeteren.
Ik wens u, mede namens het bestuur en de vrijwilligers, veel natuurlijke gezondheid toe en een zonnige toekomst.

John Koezen, voorzitter