Artikelen

Het brein en DNA

Innerlijk welzijn is niet iets dat ons overkomt, het is iets dat we creëren.

Gezondheid en welbevinden – waar begint dat? Zolang het goed met ons gaat, kunnen we hierover filosoferen: begint het bij een prachtig en fit lichaam of begint het met een tevreden, dankbare stemming? Is het een samenspel tussen die twee of is er dominantie? Het zijn leuke discussies … totdat een groot gezondheidsprobleem als pijn of wanhoop optreedt. Dan wil je weten: waar begint het pad dat me wegleidt uit dit lijden?

Gezondheid en welbevinden – waar begint dat? Zolang het goed met ons gaat, kunnen we hierover filosoferen: begint het bij een prachtig en fit lichaam of begint het met een tevreden, dankbare stemming? Is het een samenspel tussen die twee of is er dominantie? Het zijn leuke discussies … totdat een groot gezondheidsprobleem als pijn of wanhoop optreedt. Dan wil je weten: waar begint het pad dat me wegleidt uit dit lijden?
Valt het je wel eens op dat wij mensen heel veel energie spenderen aan ons lichaam? Het is belangrijk voor ons hoe we eruitzien. Grappig genoeg is dan het beeld over ons innerlijk welbevinden vaker: ‘iets dat ons overkomt’. Kennelijk is ons uiterlijk en onze fysieke gezondheid ‘maakbaar’– en wat onze psyche betreft moeten we alleen maar kunnen roeien met de riemen die we hebben. De werkelijkheid blijkt anders te zijn. Er is naast het inzetten van lichaam en brein een derde component: ‘hoe’ we ons lichaam en brein inzetten.
Bruce Lipton beschrijft in zijn boek De biologie van de overtuiging hoe onze gedachten, gevoelens en emoties onze innerlijke apotheek aanzetten en grote invloed hebben op onze gezondheid. Uit zijn onderzoek blijkt:

    Onze overtuigingen beïnvloeden ons tot op DNA-niveau.

Het is meestal niet het DNA zoals we dat bij de conceptie meekregen, dat bepaalt of we een bepaalde ziekte krijgen; het zijn onze gedachten, gevoelens en emoties, die een bepaald gen wel of niet tot expressie, tot ontwikkeling brengen. Zodra je dit tot je door laat dringen, begint hier de exit voor veel van onze gezondheidsellende.

Onze innerlijke apotheek
Als dit zo is, waarom besteden we dan niet meer tijd en aandacht aan wat we denken en voelen? Aan hoe we reageren op wat er om ons heen en in onszelf gebeurt? Onze innerlijke apotheek wordt letterlijk aangezet door onze overtuigingen! De keuze is dan eenvoudig:
 

   Willen we leven met een innerlijke bloemenapotheek of met een innerlijke stressapotheek?

De keuze voor de innerlijke apotheek maak jij, iedere keer weer, met je overtuigingen. En die overtuigingen zijn niet in beton gegoten. Daarin kun je jezelf veranderen. Dat is vaak een nogal nieuw, om niet te zeggen radicaal idee. Ik zie dat veel mensen er geen idee van hebben dat het mogelijk is om de regie te nemen over gedachten en gevoelens.

bang voor de tandartsBang voor de tandarts
Een voorbeeld: ik was zelf doodsbang voor de tandarts. Toen ik een jaar of 10 was, heb ik tijdens een balspelletje mijn twee voortanden gebroken. Een lange lijdensweg van behandelingen om jackets mogelijk te maken, volgde. Deze periode was ronduit naar om doorheen te gaan. Met als gevolg dat ik met veel stress naar de tandarts ging. Stond er een afspraak voor een tandartscontrole, dan sliep ik wekenlang slecht, dan was ik zorgelijk en onrustig. Ooit, tijdens een afspraak, was ik totaal niet in staat om mijn mond te openen. De tandarts bleek een vriendelijke man, die rustig de tijd nam, totdat ik me voldoende ontspande en mijn mond wel kon opendoen. Ik heb sociale en klinische psychologie gestudeerd en toch ontsnapte de oplossing voor dit hardnekkige probleem me telkens weer. Tot ik met de methode PSYCH-K® mijn angst voor de tandarts transformeerde. Tegenwoordig zie ik vaak pas de avond ervoor dat ik morgen een tandartsafspraak heb. Ik zet niet meer weken van tevoren de verkeerde innerlijke apotheek aan, van onrust, angst en slecht slapen. Bruce Lipton en deze methode PSYCH-K® hebben veel met elkaar te maken.
 

    In welke situaties zet jij de verkeerde innerlijke apotheek aan?

Een tool om je regie te pakken
Kortom: innerlijk welzijn is niet iets dat ons overkomt, het is iets dat we creëren, elke minuut van elke dag. Met de juiste tools kun je dit proces de goede kant opsturen, je neemt dan de regie over je eigen leven. PSYCH-K® is zo’n tool, een verbluffend eenvoudige methode: belemmerende overtuigingen transformeren in ondersteunende overtuigingen. Daarmee verwijderen we stress uit ons lichaam tot op cellulair niveau.

Het is letterlijk van levensbelang dat we allemaal leren om de regie te nemen over ons innerlijk welzijn.

Met een PSYCH-K® Balans breng je je linker- en rechterhersenhelft in balans met betrekking tot het thema waarmee je aan de slag bent. Zo creëer je een geconditioneerde staat die de hele-brein-staat heet. In deze staat heb je toegang tot je kwaliteiten vanuit beide hersenhelften. Het gaat nog verder, want er is dan sprake van synergie tussen de beide hersenhelften. Er vindt een versterking plaats; met de hele-brein-staat krijg je toegang tot een veel groter veld van helderheid en creativiteit dan met elke hersenhelft afzonderlijk mogelijk is. Dit is waarom het hoe van het gebruik van je brein ook zo van belang is.

hoofd in de wolkenWetenschappelijk onderzoek
Jeffrey L. Fannin en Robert M. Williams, initiatiefnemers van PSYCH-K®, hebben onderzoek gedaan naar deze hele-brein-staat en of deze terug te zien is in de hersenen. De resultaten hebben ze gepubliceerd in een drietal artikelen (zie onderaan de linkjes) met steeds een andere invalshoek of beroepsgroep in gedachten. Bij 125 proefpersonen werd een hersenscan gedaan voor en na een PSYCH-K® Balans. De resultaten lieten zien dat in 98% van de gevallen er significante verschillen waren tussen de basismeting (voor de Balans) en de posttest (na de Balans) waarin de aanwezigheid van de hele-brein-staat na de interventie (het doen van de Balans) werd gedemonstreerd.

Ditzelfde EEG-beeld van een hele-brein-staat zien we terug bij zeer geoefende yogi’s die al vele jaren mediteerden.

Met PSYCH-K® kan je dit resultaat op een eenvoudige, snelle en pijnloze manier bereiken. Dit is een pad waarmee je jezelf kunt bevrijden van lijden en van de oorzaak van lijden.

Paula van der Werff
Gecertificeerd PSYCH-K® instructeur info@dewerff.net

Artikelen Jeffrey Fannin en Rob Williams:
·    Capa Quarterly, Counseling and Psychotherapy, Association of New South Wales, August 2012
·    NeuroConnections, Neuroscience Newsletter, Fall 2011
·    International Journal of Management and Business, August 2012.