Artikelen

Parkinson en Homeopathie en Regulier, Michel de Sonnaville

Homeopathie biedt hoop
Hoop houdt je in beweging, en dat is juist bij deze ziekte zo nodig.

Parkinson en Homeopathie

Parkinson en Homeopathie in combinatie met reguliere zorg kan veel bieden. De ziekte van Parkinson is qua aantal patiënten de snelst groeiende hersenziekte in Nederland, 17 op 10.000 mensen krijgen de ziekte. Michel de Sonnaville, arts en sinds 1984 gespecialiseerd in homeopathie, schreef een hoopgevend artikel over Parkinson en Homeopathie.

Parkinson, Homeopathie en Regulier, Michel de SonnavilleDe eerste Parkinson klachten ontstaan in het algemeen na het vijftigste levensjaar. Het verloop kan ernstig zijn, al is het tempo waarin de klachten toenemen per patiënt zeer verschillend.
Hoewel de symptomen dus erg kunnen verschillen, zijn de belangrijke kenmerken in het begin: reukverlies, obstipatie, een sombere stemming en onwillekeurige bewegingen. Deze verschijnselen ontwikkelen zich langzaam, waardoor de diagnose ‘parkinson’ meestal vrij laat gesteld wordt.

De klachten verschillen per persoon en zijn te verdelen in motorisch en niet-motorisch:

Motorisch

 • problemen met lopen, aankleden, praten of eten
 • te weinig of langzaam bewegen
 • beven van de armen / benen
 • verhoogde spierspanning (stijfheid)
 • moeite met balans bewaren

Niet-motorisch

 • reukverlies
 • pijn
 • moeite met slikken
 • stoelgang, plas- en erectieproblemen
 • slecht kunnen slapen evt. heftig dromen, waarbij je lijf onrustig reageert
 • langzaam denken
 • moeite met dingen onthouden (dementie), aandacht bewaren
 • slecht ruimte kunnen inschatten en plannen
 • activiteitsomberheid, angst en depressie

De oorzaak van Parkinson

Bekend is, dat door het afsterven van dopamineproducerende cellen in de hersenen (in de substantia nigra) er een dopaminetekort ontstaat. Dopamine is een neurotransmitter: een stof waardoor hersencellen met elkaar kunnen communiceren. Een tekort hieraan geeft naast vermoeidheid en lusteloosheid ook concentratievermindering en geheugenverlies.
Daarnaast komt traagheid en een slechtere motoriek vaak voor – het ‘maskergelaat’ is een bekend fenomeen. Een slechtere motoriek doet zich ook in de organen voor, met als gevolg: obstipatie en transpiratie.

Een patiënt beschreef de situatie als ‘gevangen zitten in een cel, die steeds kleiner wordt’.

Dat de dopamineproducerende cellen minder goed functioneren heeft een multifactoriële oorzaak. Erfelijkheid is zo’n factor, maar die komt bij minder dan 5% van de patiënten voor.
Verder zijn er als factor steeds meer aanwijzingen voor toxines, gifstoffen. Zo worden er hoge concentratie Pcb’s gevonden in de hersenen van Parkinsonpatiënten. Pcb’s (polychloorbifenylen) zijn schadelijke stoffen die voorkomen in bepaalde soorten olie en plastic, bouwmaterialen en in bestrijdings- middelen.
Dat leefstijl ook een factor kan zijn, is lang onduidelijk geweest. Uit een recent onderzoek blijkt toch het volgende: 'Een ‘cafetariadieet’ met veel vet en suiker leidt bij ratten tot een afname van de expressie van dopaminereceptoren en een verminderde dopamine-afgifte. Na induceren van parkinsonisme bleken de dieren met het cafetariadieet meer schade in het brein te hebben dan de dieren die een normaal dieet kregen.' (1)

Parkinson en HomeopathieReguliere behandeling van Parkinson

Reguliere medicatie werkt slechts tijdelijk. Er is onduidelijkheid wanneer die gestart moet worden: snel na het stellen van de diagnose of later? Mogelijk werkt het beter om later te starten met deze medicijnen. Momenteel loopt hier een onderzoek naar.

Parkinson is een ziekte die de patiënt geleidelijk aan steeds meer beperkt op heel veel vlakken. Een patiënt beschreef de situatie als ‘gevangen zitten in een cel, die steeds kleiner wordt’, ook omdat Parkinson somberte veroorzaakt.
Begrip van de omgeving en mentaal-emotionele ondersteuning is dan ook van groot belang, evenals begeleiding door een ervaren psycholoog.

Parkinson en Homeopathie

We zijn niet willoos aan deze ziekte over­geleverd. In de eerste plaats kan de patiënt zelf veel doen om de ziekte te vertragen en de algemene gezondheid te verbeteren.
Daarbij komt dat de laatste jaren blijkt dat met een goede homeopathische behandeling ook successen worden geboekt. Het gaat dan om een intensieve behandeling, waarbij de mate van actieve samenwerking tussen patiënt en homeopathisch arts van groot belang is.

begeleiding bij ParkinsonZo was er een pianist die door de ziekte Parkinson nauwelijks nog kon musiceren, maar gedurende de Homeopathie behandeling steeds meer van het verloren terrein terugwon. Een winst die tot dan toe onmogelijk werd geacht.
Zelf herinner ik me een patiënt die als hoofdklachten traagheid, pijn in de handen en beven had, met daarnaast als extra ziekte een chronische darmontsteking. Deze patiënt kwam meer dan 20 jaar geleden onder behandeling. In de loop van jaren zijn de klachten tot rust gekomen: de traagheid is verbeterd, het trillen aanvankelijk vrijwel verdwenen, de pijn is over en de darmontsteking is volledig rustig (de reguliere medicatie daarvoor is al een hele tijd geleden gestopt). Ook is zijn stemming en energie verbeterd.

Naarmate ik meer ervaring heb, als homeo­pathisch arts, wordt me steeds duidelijker dat met homeopathie dingen mogelijk zijn die verder gaan dan wat met een verbetering van leefstijl of met reguliere medicatie mogelijk is.
Om dit uit te leggen vergelijk ik het met een platenspeler: als je de naald naast de groef zet komt er een chaotisch geluid uit de speakers. Met het goede zetje komt de naald weer in de groef en hoor je prachtige muziek. Door met homeopathie het goede zetje te geven krijg je in plaats van toenemende chaos (ziekte) weer een harmonische opbouw van alle processen, dus meer gezondheid. Het lijkt dan of het aangeboren, ‘zelfherstellend vermogen’ geactiveerd wordt.

gezondheidZelfherstellend vermogen bevorderen

Mijn primaire taak als arts is het, om waar nodig een passende homeopathische behandeling in te zetten. Verder ondersteun ik mensen die zelf actief werken aan het gezond maken en houden van hun lichamelijke en psychische gesteldheid. Wij hebben immers een aangeboren mogelijkheid tot herstel.
Dit zelfherstellend vermogen bewust bevorderen, is iets wat te weinig aandacht krijgt – hoewel wij bijvoorbeeld wel aan fitness en mindfulness doen om dit vermogen te activeren. We belasten ons zelfherstellend vermogen, door het te (over)belasten, bijvoorbeeld door te veel of verkeerd te eten en te drinken, of door te piekeren. Soms bewegen we te weinig, of zijn we te weinig in de zon.

Zeker bij een chronische ziekte, is het zelfherstellend vermogen activeren van het grootste belang. De patiënt heeft daardoor de mogelijkheid om ook zelf actief te blijven, in plaats van willoos overgeleverd te zijn aan een geleidelijke neergang.

Tips bij Parkinson

Met leefstijlveranderingen kan dit zelfherstel bevorderd worden. Vanwege het grote belang bij Parkinson, onderstaand enkele belangrijke tips:

Fysiek

 • Blijf elke dag wandelen, doe alle dagelijkse dingen. Maar ook extra dingen zoals sporten.
 • Zoek goede (fysio)therapie en ga aan LSVT-BIG(2) doen, liefst onder begeleiding.
 • Heb je problemen met je spraak: ga naar een goed opgeleide logopedist.
 • Uit onderzoek is gebleken dat we, om gezond te blijven, minimaal 70 dagen per jaar in de voor ons optimale zon dienen te zijn. En dat minstens een uur per dag en liefst zo bloot mogelijk.


Mentaal

 • Blijf je hersenen activeren. Lees dus veel.
 • Blijf deelnemen aan gesprekken, ontwikkel jezelf.
 • Mediteer, eventueel elke dag. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn.
 • Mindfulness is ook zeer behulpzaam.
 • Zoek ook ander manieren van ondersteuning, zoals het Parkinsoncafé. Lotgenotencontact is voor veel mensen prettig en ondersteunend.

NB: je brein kan groter worden van fysieke en mentale oefeningen.
Niets doen: je verliest 0.7%. Wel iets doen: dat levert 1% per jaar erbij! In fysiek opzicht geldt hetzelfde, daarom is fitness gezond.
Het meeste effect heeft het overigens als de mentale inspanning direct na de lichamelijke inspanning gedaan wordt.

Voeding

 • Het verminderen van dierlijke eiwitten lijkt beter te zijn. Mogelijk is veganistisch eten optimaal. Er zijn voedingsspecialisten die aanraden om de eerste 6 maanden veganistisch te eten en daarna vegetarisch (met maximaal 5% van de calorie-inname dierlijk voedsel)
 • Als je elke dag een langere periode niet eet, dan geef je je lichaam meer tijd om te ontgiften en te herstellen. Intermittent fasting lijkt een goede invloed te hebben.
 • Er zijn aanwijzingen dat langere periodes vasten, bijvoorbeeld 5 dagen niet eten en alleen water drinken, een gunstig effect kan hebben.
 • Zorg voor eten met zo min mogelijk toxische belasting. Dus biologisch. Dit is met name belangrijk voor dierlijk voedsel en vetten.
 • Gebruik vers voedsel, zelf klaargemaakt met zo min mogelijk toevoegingen.
 • Zijn er aanwijzingen voor specifieke gif­stoffen als (mede)oorzaak van de parkinson dan kan detoxificatie aangewezen zijn. Een relatief simpele manier om dit te doen is vasten. Dus: niets eten, alleen water drinken gedurende meerdere dagen. Het zelf­herstellend vermogen zal geactiveerd worden en de mogelijkheid voor het lichaam om te ontgiften neemt ook toe. Doe dit wel in overleg met een arts of diëtist.

Tot slot
Oefen elke dag, dit zowel fysiek als mentaal. In Amerika zeggen ze: ‘When you don’t use it, you loose it’.
Om al deze maatregelen vol te houden is inzet en overtuiging nodig. Het kan op termijn een groot verschil maken! In de moeilijkere periodes, heb je je omgeving hard nodig, zoek steun! Hoop houdt je in beweging, en dat is juist bij deze ziekte zo nodig!


Michel de Sonnaville
arts en homeopaat
info@centaurea.nl


Bronnen

(1) Luiza Reali Nazario, Groningen, 2020.
(2) De Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT-BIG) is een korte intensieve training voor patiënten met de ziekte van Parkinson, gericht op het vergroten van de bewegingen om zo het bewegingspatroon te normaliseren.

Parkinson wordt ook genoemd in het artikel over Salutogenese en in deze column Ziekmakend

Lees ook:
Ziekmakend, over Parkinson en landbouwgif
 

parkinsonOp de site Parkinson.nl is allerlei informatie te vinden over deze ziekte.