Artikelen
De helende werking van de

Schumann­frequentie

De ruggengraat speelt een belangrijke rol in ieder helingsproces.

Rob van der Niet is energetisch healer en spiritueel begeleider van familie- en zielsopstellingen. Sinds twee jaar zet hij tijdens zijn sessies regelmatig de Schumannplaat in: een trillingsplatform dat onze fysieke, emotionele en spirituele lichamen ‘reset’ en zo ons zelfgenezend vermogen stimuleert.

Nicola Tesla, de beroemde natuurkundige en uitvinder, zei het al: ‘Als je het geheim van het universum wilt doorgronden, denk dan in termen van energie, vibratie en frequentie.' Dat geldt ook voor het geheim van heling. Elk orgaan, elk weefsel, elke cel en elke energie- stroom in ons lichaam heeft zijn eigen frequentie. Wanneer één of meer ‘onderdelen’ van ons lichaam niet in harmonie zijn – en dus niet vibreren op de juiste frequentie – ontstaat ziekte, pijn of ander ongemak. De verstoring op frequentieniveau is dan te helen door energie van de juiste frequentie toe te dienen. Precies dit is het uitgangspunt van de Schumannplaat.

Werking
De Schumannplaat dankt haar naam aan de Duitse natuurkundige Winfried Otto Schumann (1888 - 1974). Hij toonde in de jaren zestig van de vorige eeuw aan, dat er resonanties van het elektromagnetisch spectrum in de aardatmosfeer voorkomen. Omdat er aanwijzingen zijn dat dergelijke resonanties een grote rol spelen bij gezondheid en genezing, is men na gaan denken over een simulatie. En zo werd de Schumannplaat ontwikkeld: een trillingsplatform dat ons zelf- genezend vermogen stimuleert.

Losse plaatDe plaat vibreert in drie richtingen op de frequentie van het elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de ionosfeer: 7,83 Hertz. Op deze frequentie gedijt elk levend wezen op aarde het best; sterker nog: zonder deze frequentie is er geen leven mogelijk. De driedimensionale beweging van de plaat stimuleert het zelfgenezend vermogen. Niet alleen wordt de plaat preventief ingezet, ook blijkt de plaat in de praktijk bij tal van aandoeningen positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Hoewel de Schumannplaat al jaren in gebruik is, neemt het enthousiasme ervoor nu pas toe. Vreemd is dat niet: het idee dat je kunt helen met behulp van frequenties is typisch iets van deze tijd, een tijd waarin steeds meer mensen zich realiseren dat alles energie is, en dus vibratie en frequentie.

Zoals dat bij alle frequenties het geval is, wordt ook de Schumannfrequentie optimaal opgenomen en geleid door water – de substantie waaruit het menselijk lichaam voor het overgrote deel bestaat. De Schumannfrequentie heeft op dit water een spiraliserende werking, wat betekent dat deze ‘opstuwend’ is. Door deze beweging ontstaat er meer ruimte in het lichaam, met name in de tussenwervels. Dat is heel gemakkelijk aantoonbaar door iemand voorafgaand aan de oefening met de plaat, eerst naar voren te laten bukken en naar beide richtingen opzij te laten draaien. Doe je dit na de sessie opnieuw, dan kan de persoon veel dieper buigen en komt hij/zij in beide draai- richtingen veel verder.

frequentiesPractice based evidence
Hoewel er naar de Schumannfrequentie – ‘de frequentie van de aarde’ – behoorlijk veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan, geldt dat niet voor de werking van de Schumannplaat zelf. Verbazingwekkend is dat niet: vrijwel al het wetenschappelijke onderzoek wordt gefinancierd door partijen die een belang bij zo’n onderzoek hebben. Maar aan een plaat die de instellingen van onze fysieke, emotionele en spirituele lichamen ‘reset’ en zo ons zelfgenezend vermogen stimuleert, valt voor deze partijen niet veel te verdienen. En dus resteert er vooral de uitleg van de producent zelf, plus – en dat is veel waard – honderden ervaringsverhalen. De kern van de uitleg door de producent is dat de frequentie waarmee de plaat trilt, leidt tot een diepe ontspanning die is gekoppeld aan een bepaald bewustzijnsniveau. Vanuit die bewustzijnsstaat is heling mogelijk. Er gebeuren dan namelijk drie belangrijke dingen:
1.     de pijnappelklier wordt geharmoniseerd
2.     er komt ruimte tussen de ruggenwervels
3.     ál het vocht in ons lichaam vibreert optimaal

harmonie
Pijnappelklier

De pijnappelklier is in de eerste plaats fysiek belangrijk: hij is verantwoordelijk voor de aanmaak van melatonine, dat zorgt voor het functioneren van onze biologische klok, het herstel en de opbouw van ons lichaam (cel- vernieuwing) en voor de bescherming van ons lichaam tegen te veel vrije radicalen. Ook zorgt de pijnappelklier voor de aansturing van de darmflora, waarmee hij van groot belang is voor onze gehele stofwisseling. Verder is de pijnappelklier ook op relationeel niveau essentieel: mensen zijn alleen in staat tot sociale interactie als de klier goed functioneert. In de derde plaats wordt de pijnappelklier in ‘spirituele kringen’ vaak genoemd als de klier van de intuïtie, ook wel ‘het derde oog’. De pijnappelklier is echter heel gevoelig voor schadelijke effecten van buitenaf, zoals elektro­smog, pesticiden en luchtvervuiling. Al deze zaken veroorzaken verkalking, en een verkalkte pijnappelklier functioneert niet goed. Gelukkig blijkt de pijnappelklier ook erg gevoelig voor de werking van de Schumannplaat. Regelmatig gebruik van de plaat zou de klier snel terugbrengen naar zijn gezonde basisinstelling.

 
Het idee dat je kunt helen met behulp van frequenties is iets van deze tijd.

Wervelkolom
De ruggengraat speelt een belangrijke rol in ieder helingsproces, omdat ons zenuwstelsel zich van hieruit vertakt. Alleen wanneer de ruggengraat in goede conditie is, worden de prikkels van en naar de organen optimaal doorgegeven en kunnen ze goed functioneren. Wanneer de ruimte tussen de wervels kleiner is, bijvoorbeeld door te veel spierspanning of een onnatuurlijke houding, komen de zenuwen onder druk te staan en functioneren dan niet optimaal. Een belangrijke rol bij de gezondheid van onze ruggengraat is er voor de tussenwervelschijven. Niet zelden zijn die behoorlijk in elkaar gedrukt. Deze tussenwervelschijven bestaan echter voor het grootste deel uit water en zijn daardoor ontvankelijk voor de positieve effecten van de Schumannfrequentie. Door een paar minuten op de Schumannplaat te liggen komt er – met name door de opstuwende werking hiervan – weer meer ruimte in de rug, waardoor de prikkels zuiverder worden overgebracht. En dat kan dus de heling van om het even welk orgaan stimuleren.

model liggend op plaat
Lichaamsvocht

De Schumannplaat zorgt ervoor dat de frequentie van de aarde niet alleen wordt overgebracht op ons lichaamsvocht (zoals bloed en gewrichtsvloeistof), maar ook op ons bindweefsel. Bindweefsel zit door ons hele lichaam;  om alle spieren, organen, botten en zenuwen. Het is eigenlijk een soort lijm die ons lichaam bij elkaar houdt. Het geleidt informatie van en naar de hersenen, het vervoert voedings- en afvalstoffen, het geleidt energie, het geleidt het licht (biofotonen) èn het geleidt de levenskracht – dat laatste uiteraard vanuit een spiritueel standpunt bekeken. Dit bindweefsel bevat veel (gebonden) water, waardoor de Schumannfrequentie er een duidelijk effect op heeft. Zo wordt de vermindering van pijn- klachten door gebruik van de plaat toegeschreven aan de ontspanning van dat bindweefsel.


Ervaringsverhalen
Hoewel er nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de werking van de Schumannplaat, zijn er wel tal van positieve ervaringsverhalen verzameld. De plaat blijkt een positieve invloed te hebben op stress- gerelateerde klachten, waaronder burn-outs, concentratie- en slaapproblemen. Ook hebben veel mensen met pijnklachten er vrijwel direct baat bij, net als mensen met bindweefsel- of gewrichtsproblemen.

hersenen
Preventie en behandeling

Volgens therapeuten die met de Schumannplaat werken, is de belangrijkste toepassing: preventie. Voorkomen dat er ongemak of een aandoening ontstaat door het lichaam telkens even terug te brengen naar een staat van optimale ontspanning en maximale door- stroming.
Een behandeling duurt slechts drie tot tien minuten. De meeste therapeuten combineren dit met bijvoorbeeld een healingsessie; na een paar minuten op de plaat ‘opent’ de cliënt zich hier optimaal voor.
Op enkele contra-indicaties na kan iedereen gebruikmaken van de Schumannplaat.


Rob van der Niet
info@stukkenbeter.nl

Schumanntherapeuten in Nederland

 • Dymph Braukmann en Rob Bavelaar (tevens importeurs), Kijkduin (Den Haag) dymph@selfcreation.nl
 • Rob van der Niet, Voorst
 • Anita Westrate en Rob Noteboom, Hapert
 • Hans Leijns, Norg
 • Jacqueline Sharpe, Born
 • Marjon Ittner, Amsterdam
 • Yvonne van Beurden, Arnhem
 • Christine Trimpe, Veldhoven
 • Gerrie Ensing, Heerlen
 • Audrey Mannie, Roosendaal
 • Henk van den Eng, Deventer
 • Machelien van Schadewijk, Berkenwoude
 • Caroline Thijs, Roosendaal
 • Cathy Goose, Monster
 • Ilona Stevens, Zutphen