Artikelen
Zelfgenezend vermogen van het lichaam

Spagyriek

Wanneer alchemie zich bezighoudt met plantgeneeskunde

Medio 2002 kwam Ronald Nieuwenhuizen voor het eerst in aanraking met spagyriek. Vanaf dat moment liet het hem niet meer los en de daaropvolgende 20 jaar heeft hij zich er volledig in verdiept.
Spagyriek spreekt door haar natuurlijke werking het zelfhelend vermogen van het lichaam aan, waardoor het de balans tussen lichaam, geest en ziel herstelt.

Het waren levenservaringen die Ronald Nieuwenhuizen (1963) wijsheid hebben gebracht. Daardoor leeft hij vanuit een holistische en spirituele visie en heeft hij, al zolang hij zich kan herinneren, interesse in natuurlijke geneeswijzen. Ronald leeft volgens zijn zielsmissie ‘en dat voelt goed, heel goed!’
Ronald: ‘Op een bepaald punt in mijn leven kwam ik bij mijn kern door mijzelf spiritueel en esoterisch steeds dieper te ontwikkelen. Ik wilde mijn kwaliteiten inzetten op een andere manier. Op een manier waardoor ik kon bijdragen aan de bewustzijnsprocessen van diegenen die ook willen leven vanuit hun eigen kern, hun eigen zielsmissie.’
Als alchemist, bewustzijnscoach, integraal hulpverlener en natuurgeneeskundig therapeut zet hij zich in om cliënten en cursisten met behulp van spagyriek toe te laten werken naar de heelheid van lichaam, geest en ziel. Want heelheid betekent: een gelukkig leven.

Oude kennis en moderne inzichten
Sinds mensenheugenis gebruikt men planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten. Spagyriek is zo’n plant-gebaseerde geneeswijze. Zij combineert de helende kracht van de natuur met de transformerende kracht van alchemie.
Spagyriek zoals wij die tegenwoordig kennen verenigt oude kennis met de hedendaagse inzichten en technologie. Maar vooral
vertegenwoordigt het een holistisch systeem.
De kern van dit systeem wordt gevormd door de spagyrische essences die tijdens het mingenieuze alchemistische productieproces een groot energiepotentieel ontvangen, zonder dat daarbij toxische stoffen achterblijven.
Tegelijkertijd verenigt het proces de mogelijkheden van de fytotherapie, homeopathie, bloesemremedies en mineralentherapie, zoals celzouten.


Herkomst
In verschillende culturen wordt al eeuwenlang gebruikgemaakt van de heilzame effecten van planten en kruiden. Ook de toepassing van de spagyriek kent al een lange traditie, vooral in Duitsland en Zwitserland.
De oorspronkelijke basis van de spagyriek werd gelegd door de arts en alchemist Paracelsus (ca.1520).
De spagyriek waar Ronald mee werkt, die van Phylack Sachsen GmbH, is ontwikkeld volgens de traditionele procedure van dr. Zimpel (ca. 1850) en gemoderniseerd door dr. Naidu Gopalsamy. Hij verenigde traditionele kenns met de inzichten en technologie van nu.

In Nederland werken we sinds 2000 met deze therapeutische middelen. Door de unieke werking, de positieve resultaten en de brede inzetbaarheid wint de spagyriek steeds meer terrein onder natuurgeneeskundige therapeuten en mensen die op een natuurlijke wijze hun gezondheid willen ondersteunen.

Balans en levensdoel
Wanneer lichaam, geest en ziel in disbalans zijn, kunnen er lichamelijke en/of geestelijke klachten ontstaan. Spagyriek herstelt die balans. Door het inzetten van spagyriek kan de harmonie tussen lichaam, geest en ziel hervonden worden.
Spagyriek zet ons bewustzijn er toe aan om een nieuw evenwicht te vinden, maar op een dieper niveau. Op dat diepere niveau is er meer besef van ons levensdoel en komen er inzichten aan de oppervlakte waarmee wij aandacht aan dat levensdoel kunnen schenken.

medicatie
Holistisch systeem

Spagyriek vertegenwoordigt een holistisch systeem waarbij er een samenhang is met de numerologie, enneagramleer, de I Tjing, het aura- en chakrasysteem, de vijf-elementenleer en de meridianen, astrologie en astronomie, de kabbala, de Maya Tolkien en het Periodiek Systeem der Elementen.
Daardoor kan spagyriek niet alleen symptomen verlichten maar dringt het ook dieper door in de oorzaak van het probleem, waardoor iemand zich bewust kan worden van de boodschap achter de disbalans in het lichaam. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte en helpt ons bij het vinden van een nieuw evenwicht op een dieper niveau. Doordat de spagyriek de kern raakt, kun je je ook bewust worden van je levensdoel en komen kwaliteiten naar de oppervlakte die je daarbij ondersteunen.
Daardoor helpt spagyriek dan ook bij het hervinden van de harmonie tussen lichaam, geest en ziel. Je kunt het inzetten bij acute en chronische klachten, maar ook preventief. Tegelijkertijd werkt het transformerend en biedt het ondersteuning op energetisch niveau en bij bewustzijnsprocessen.


Paracelsus
Even terug naar de grondlegger, de arts Paracelsus (1493-1541). Hij zette alchemie in voor geneeskundige doeleinden en maakte daarbij gebruik van de natuurfilosofie, die merendeels bestond uit kennis van de kosmos. Hij combineerde dus verschillende inzichten en zijn werkwijze was in die tijd uniek.
Want andere alchemisten in die tijd gebruikten alchemie om goud te maken – althans, dat probeerden ze. Paracelsus daarentegen gebruikte alchemie om genezing te brengen. Voor hem was het vanzelfsprekend dat je de natuur kon gebruiken om de transformatie-processen van de mens te ondersteunen, om de harmonie bij de mens te herstellen.
Met zijn inzicht en de alchemistische principes wist hij de opgeslagen kosmische krachten in planten en kruiden los te maken en hij ontwikkelde daarmee volledig natuurlijke geneesmiddelen. Dit proces werd spagyriek genoemd.
Paracelsus hing een hermetisch wereldbeeld aan, waarbij de microkosmos en de macro-kosmos onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Dat betekent dat de natuur altijd reageert als er een disbalans is.
illustratieVolgens hem waren die kosmische relaties van groot belang voor de genezing van ziektes: gezondheid en ziekte waren afhankelijk van de harmonie tussen de mens, de microkosmos en de macrokosmos. Hij geloofde dat er voor iedere ziekte een remedie te vinden zou zijn in de natuur.


Carl Friedrich Zimpel
De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801-1879) bouwde voort op de kennis en werkwijze van Paracelsus en sloeg met de spagyriek een brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantgeneeskunde.
Tegenwoordig wordt de moderne spagyriek nog steeds gemaakt volgens de methode van dr. Zimpel, en waarbij (ook nog steeds) wordt uitgegaan van het principe van de micro-kosmos en de macrokosmos: zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Oude kennis wordt daarbij gecombineerd met weten­schappelijke en computergestuurde controle-apparatuur, waardoor de Spagyriek volgens de methode van dr. Zimpel een belangrijke plaats inneemt in de plantgeneeskunde.

kruiden

Binnen de spagyriek wordt ervan uitgegaan dat de plant uit drie delen bestaat: het A-deel is de ziel van de plant, het B-deel is het fysieke lichaam van de plant, het C-deel is de geest van de plant. Door het productieproces dat alle toxische
stoffen teniet doet, kunnen alle delen van de plant worden benut. Daardoor kan spagyriek op lichamelijk-, geestelijk- en zielsniveau worden ingezet en is transformatie op deze niveaus mogelijk.

Toepasbaarheid
Spagyriek is een op zichzelf staande geneeswijze die als een paraplu boven alle therapievormen hangt. Het is daardoor breed inzetbaar. Het kan als enig middel worden gebruikt, maar ook complementair worden ingezet.


Voordelen op een rij
Door het alchemistische productieproces is spagyriek vrij van toxische stoffen en kent het geen bijwerkingen. Daarbij worden alle delen van de plant (lichaam, geest en ziel) benut waardoor spagyriek ondersteuning biedt bij fysieke,
emotionele en mentale klachten en tevens bij bewustwordingsprocessen. Ook spreekt het de ziel en het zelfhelend vermogen aan, waardoor transformatie op verschillende niveaus plaatsvindt.
Spagyriek wordt gepersonaliseerd samengesteld. Daardoor is er voor iedereen een geschikte dosering mogelijk. En tot slot: spagyriek is ook inzetbaar bij dieren en planten.


Ronald Nieuwenhuizen
alchemist, bewustzijnscoach, integraal hulpverlener en natuurgeneeskundig therapeut
info@ronaldnieuwenhuizen.nl

Volgens Paracelsus rustte de geneeskunst op vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • filosofie
  • astronomie en astrologie
  • alchemie
  • ethiek

Een alchemistisch proces

De spagyriek ontstaat via een alchemistisch bereidingsproces.
De productiemethode kent verschillende fases:

Fermentatie: de planten worden met gist en water gefermenteerd. Door de fermentatie ontstaat de alcohol.
Distillatie: via de waterdampdistillatie komen etherische oliën, water, alcohol, andere vluchtige bestanddelen en de lichte, non-toxische moleculen van de plant in het distillaat. De geest en de ziel van de plant bevinden zich nu in het distillaat. Door de waterdampdistillatie worden de toxische stoffen uit de alcohol verwijderd.
Verassing: het residu dat overblijft na distillatie wordt gedroogd en vervolgens verast. Hierdoor blijven minerale zouten en spoorelementen over.
Maturatie: het rijpingsproces, waarbij de as die is overgebleven uit de vorige fase wordt toegevoegd aan het distillaat. De alcohol, essentiële oliën, de minerale zouten en spoorelementen zijn nu samengevoegd.
De rijpingsperiode kan beginnen, het begin van het alchemistische huwelijk.
Filtering: na de rijping wordt het geheel gefilterd en de dode materie weggegooid waardoor de spagyrische essence ontstaat.

Ter illustratie drie voorbeelden uit de praktijk van Ronald:

Casus 1
Een jong stel met een kinderwens heeft al een IVF-traject achter de rug en wil graag ondersteuning vanuit de complementaire zorg, zodat de vruchtbaarheid van zowel de man als de vrouw ondersteund wordt. Vanuit de spagyriek is er voor beiden een afzonderlijk complex ingezet. In de IVF-kliniek werd ondertussen de vruchtbaarheid gemonitord. Na een periode van 2 tot 3 maanden bleek de vruchtbaarheid uitzonderlijk verhoogd. Binnen een paar maanden waren ze zwanger en inmiddels hebben ze een wolk van een baby.


Casus 2
Een jonge vrouw heeft iedere maand last van PMS-klachten. Ook heeft zij tijdens de menstruatieperiode last van rugklachten, buikkrampen en migraine. Vanuit de spagyriek is er ingezet op het verlichten van de PMS-klachten en pijn tijdens de ovulatie en de eerste dagen van de menstruatie. Na een periode van 2 tot 4 maanden trad er een verandering op en verdwenen de klachten.


Casus 3
Een man had al jaren problemen met zijn gebit. Na meerdere behandelingen zette de tandarts uiteindelijk een plaatje, waar de patiënt veel last van kreeg. Hij wilde dan ook graag ondersteuning bij zijn gebitsproblemen. Vanuit de spagyriek is er onder andere ingezet op remineralisering van het gebit, pijnreductie en gewenning aan het plaatje. Binnen 2 weken waren de klachten verdwenen. Doordat het gebit een samenhang heeft met de wervelkolom, verdwenen ook langzaamaan zijn onderrugklachten, een bijkomend voordeel.