Artikelen

Voedsel is energie

Gezonde voeding levert niet alleen veel energie, maar reinigt het lichaam.

Een groot deel van de bevolking klaagt over te weinig energie. Zij voelen zich steeds moe en uitgeput. Het is alsof men zich niet goed realiseert dat voedsel de belangrijkste, zo niet de enige vorm van energie is. Men heeft een verkeerd inzicht over energie en zoekt het in pepmiddelen die geen energie leveren, maar het lichaam versneld doen werken en daardoor nog meer vermoeidheid veroorzaken.

Energie is de ‘levenskracht‘ die ervoor zorgt dat een organisme ontstaat, zich ontwikkelt, zich voortplant en levenslang blijft functioneren. In iedere cel bevindt zich een minikrachtcentrale die zorgt voor het opwekken van energie. Omdat we voortdurend
energie gebruiken moet die ook van buitenaf worden aangevoerd. De grote bron van energie voor de aarde is de zon, dat is algemeen bekend en wetenschappelijk bevestigd. De zon levert licht (lichtspectrum) in de vorm van fotonen of lichteenheden. Bij een langdurige zonsverduistering zou het leven op aarde uitsterven.

Naast licht is er zuurstof en water nodig, maar ook mineralen en nog andere onbekende
elementen. Er zijn ook kosmische stralingen die direct of indirect een invloed hebben op het organische leven. Hoe het leven is ontstaan, is nog niet verklaard en blijft een groot mysterie. Wij houden het eenvoudig en richten ons op de plant als bron van energie. We weten al lang dat de plant het enige wezen is dat zonlicht kan opnemen en via het proces van de fotosynthese licht verwerkt tot bruikbare energie die in de nutriënten eiwit, vet en koolhydraten wordt omgezet. De plant is de basis van al het voedsel op aarde voor mens en dier. Carnivoren of vleeseters voeden zich met planteneters en daardoor indirect met planten.

Zonlicht

Zonlicht heeft een gunstige invloed op ons leven en op ons gemoed, het maakt ons vrolijk en blij. Tijdens de winter, als er weinig zonlicht is, worden veel mensen depressief. Lopen we in de zon, dan krijgen we een getinte huid, een soort filter die ervoor zorgt dat we niet met te veel zonlicht in contact komen. Daarom
hebben Afrikanen een zeer donkere huid.
De belangrijkste oorzaak van huidkanker is te veel zonlicht. Bij de plant ligt dit anders, want zij is in staat om grote hoeveelheden licht op te vangen. Sommige planten houden van veel zon, andere gedijen beter in de schaduw. Het is de plant, dus ons voedsel, die zonlicht opvangt en het aan ons doorgeeft in de vorm van
nutriënten. In de voedingsleer spreekt men van warmte-energie of calorieën. Wetenschappers hebben de voeding te lang louter materieel benaderd, dus vanuit voedingsstoffen. Voedsel levert veel meer dan alleen calorieën, zoals lichtenergie in de vorm van biofotonen. Bio­fotonen zijn de lichteenheden in levende organismen. De Duitse fysicus prof. dr. Popp heeft zijn hele leven gewijd aan het opsporen, het berekenen en zichtbaar maken van de biofotonen. Hij stelt dat we ‘licht’ eten en dat de kwaliteit van een voedingsmiddel afhankelijk is van de hoeveelheid lichteenheden. Hij kwam met zijn team tot de conclusie dat wilde gewassen zoals kruiden, in de natuur de hoogste hoeveelheid biofotonen bevatten. Iedere ingreep is een verlies aan biofotonen. Dat begint bij het veredelen van gewassen, met genetische manipulatie en chemische landbouw. En vervolgens met het bereiden van voedsel door bewerking en warmtebehandeling maar vooral door het lang bewaren, het invriezen en weer opwarmen van bereid voedsel.

Levend voedsel

Prof. Popp heeft heel wat weerstand gekend met zijn revolutionaire ideeën (die eigenlijk vanzelfsprekend zijn). Toch zien we dat hij het denken over voedsel heeft veranderd. De laatste jaren wordt vanuit de voedingsvoorlichting meer aandacht besteed aan het belang van fruit, bessen, watervruchten, noten, zaden,
pitten en keukenkruiden. Dus voedsel dat meer biofotonen bevat. In de supermarkt is de afdeling van verse voedingsmiddelen uitgebreid en is het aanbod meer gevarieerd. Overal vindt u verse keukenkruiden. In de restaurants worden steeds meer heerlijke salades aangeboden
of versiert men een gerecht met rauwe ingrediënten. Verse sapjes zijn overal verkrijgbaar.
Het begrip rauwkost, ook ‘levend voedsel’ genoemd, krijgt meer aandacht. De combinatie van rauw en gekookt voedsel in gerechten wordt al in vele gezinnen toegepast. Op deze manier krijgen we meer ‘lichtenergie’ binnen.

gezin aan tafel
 
Hoopgevend

Ondanks deze positieve ontwikkelingen worden de rekken nog steeds vol gestouwd met blikjes, vlootjes, pakjes, flesjes en ander verpakt en industrieel bewerkt voedsel waarbij het gehalte aan biofotonen erg laag ligt. Er wordt van alles gedaan om het vleesverbruik te minderen, maar daar merkt men in de vlees- en vleeswarenafdeling niet zo veel van. Volgens recent onderzoek eten de meeste mensen vlees uit gewoonte en beseft men niet dat het ongezond is, o.a. door de aanwezigheid van dierlijk eiwit, verzadigde vetzuren en cholesterol. Maar ook door het gebrek aan ballaststoffen en het verhoogd risico op darmkanker en hart- en vaatziekten. De bio-industrie heeft een ingrijpende invloed op zowel het dierenwelzijn als het milieu. Het is vreemd dat de overheid niets onderneemt om het vleesverbruik terug te dringen. Minder vlees betekent dat er minder dieren in megastallen moeten
lijden, dat er in de slachthuizen minder bloed vloeit en het levert een directe en positieve
bijdrage aan het milieu. Terecht beweert men dat het veganisme de redder is van het milieu.
 
Gebrek aan energie

Vermoeidheid heeft te maken met een gebrek aan energie door het gebruik van energiearme voeding en energierovende druk zoals stress, maatschappelijke druk, onopgeloste problemen en andere negatieve omgevingsfactoren. Door onvoldoende energie verloopt de vertering niet goed, vormen er zich veel gifstoffen die niet tijdig worden afgevoerd. Gebrek aan energie en de aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam zorgen ervoor dat de vermoeidheid zich ophoopt en ernstige vormen aanneemt. Gezonde voeding levert niet alleen veel energie, maar reinigt het lichaam. Een goede raad: eet meer fruit, maar eet fruit los van de maaltijd of maak er een fruit­ontbijt of een fruitmaaltijd van. Het zijn immers de bloesems die een grote hoeveelheid licht opvangen en die vrucht worden. Bij het overschakelen op gezonde voeding mist men sneller de ‘buikvulling’. Dit verdwijnt na enkele weken zodra het verteringsstelsel zich daarop heeft aangepast. Eiwit, vet en koolhydraat zijn belangrijk op voorwaarde dat er voldoende lichtenergie aanwezig is. Bij het overschakelen op een betere voeding kunnen er reacties optreden zoals een tijdelijke darmverstopping, een terugkerend hongergevoel, een lichte flauwte enz. Dit wijst erop dat het lichaam reageert. Voedsel is de bron van energie en kan ons
verlossen van vermoeidheid. Bewegen, sporten of een positieve instelling leveren geen energie, maar ze stoppen wel de energierovers en
verhogen de energiedoorstroming.

Jan Dries,

www.europeseacademie.be